Σύνδεση
Κατευθυντήριες οδηγίες

Οι κατευθυντήριες γραμμές για την ευαισθητοποίηση στη μετατραυματική ενσωμάτωση αποτελούν απλά, πρακτικά εργαλεία για την ολοκληρωμένη υποστήριξη και ενημέρωση όσων εργάζονται με πρόσφυγες με τραυματικό υπόβαθρο σχετικά με θέματα που επηρεάζουν την ψυχική τους κατάσταση, καθώς και τις μακροπρόθεσμες επιπτώσεις της ψυχικής οδύνης.

Εταίροι:
Katholieke Universiteit (KU) Leuven (www.kuleuven.be), INTEGRA Institut (www.eu-integra.eu), Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο - GUnet (www.gunet.gr), MEDRI (www.medri.uniri.hr), Medizinische Flüchtlingshilfe MFH (www.mfh-bochum.de), Wissenschaftsinitiative Niederösterreich WIN (www.wissenschaftsinitiative.at), QUALED (www.qualed.net).

Copyright

Το έργο αυτό διατίθεται υπό την άδεια Creative Commons Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνής (Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International).

CC BY-NC-SA 4.0 License

Τα πνευματικά δικαιώματα των εικόνων αναφέρονται σε κάθε εικόνα ξεχωριστά.