Richtlijnen

De richtlijnen voor de bewustmaking van post-traumatische integratie zijn eenvoudige, praktische instrumenten om personen die werken met vluchtelingen met traumatische achtergronden te ondersteunen en te informeren over aspecten die hun mentale staat beïnvloeden, alsook over langetermijneffecten van psychologische stress. Partnerorganisaties: