Sprievodca

Sprievodca na zvyšovania povedomia o posttraumatickej integrácii je jednoduchý a praktický nástroj na podporu a komplexné informovanie ľudí pracujúcich s utečencami s traumatickou minulosťou o aspektoch, ktoré majú vplyv na ich duševný stav a o dlhodobých účinkoch psychologického utrpenia.

Partnerské organizácie:
Katholieke Universiteit (KU) Leuven (www.kuleuven.be), INTEGRA Institut (www.eu-integra.eu), Sieť gréckych univerzít - GUnet (www.gunet.gr), MEDRI (www.medri.uniri.hr), Medizinische Flüchtlingshilfe MFH (www.mfh-bochum.de), Wissenschaftsinitiative WIN Niederösterreich (www.wissenschaftsinitiative.at), QUALED (www.qualed.net).

Autorské práva

Toto dielo je licencované na základe medzinárodnej licencie Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0.

CC BY-NC-SA 4.0 License

Autorské práva sú uvedené pri obrázkoch.